การทำสบู่ขั้นพื้นฐาน

฿ 200.00

สินค้าหมดแล้ว

สินค้าหมดแล้ว

    หนังสือเล่มนี้จะแนะนำผู้ที่สนใจใน การทำสบู่ ตั้งแต่เริ่มแรก โดยเริ่มตั้งแต่ความหมายของสบู่ สบู่เกิดขึ้นได้อย่างไร?  ชนิดของสบู่ ลักษณะของสบู่แต่ละชนิด รวมถึงวัตถุดิบทั้งหมดที่นำมาใช้ทำสบู่ คําทับศัพท์ต่างๆ เช่น ค่า SF(Superfat), ค่า Saponification เป็นต้น หนังสือเล่มนี้จะแนะนำผู้ที่สนใจใน การทำสบู่ ตั้งแต่เริ่มแรก โดยเริ่มตั้งแต่ความหมายของสบู่ สบู่เกิดขึ้นได้อย่างไร  ชนิดของสบู่ ลักษณะของสบู่แต่ละชนิด รวมถึงวัตถุดิบทั้งหมดที่นำมาใช้ทำสบู่ คําทับศัพท์ต่างๆ เช่น ค่า SF(Superfat), ค่า Saponification เป็นต้น 

การทำสบู่ และพื้นฐานเรื่องน้ำมันที่ควรรู้

หนังสือเล่มนี้จะแนะนำผู้ที่สนใจใน การทำสบู่ ตั้งแต่เริ่มแรก โดยเริ่มตั้งแต่ความหมายของสบู่ สบู่เกิดขึ้นได้อย่างไร  ชนิดของสบู่ ลักษณะของสบู่แต่ละชนิด รวมถึงวัตถุดิบทั้งหมดที่นำมาใช้ทำสบู่ คําทับศัพท์ต่างๆ เช่น ค่า SF(Superfat), ค่า Saponification เป็นต้น 

  • น้ำมัน และด่าง ที่ใช้ใน การทำสบู่

แนะนำน้ำมันที่เหมาะแก่การทำสบู่ การนำมาใช้ และวิธีการคำนวณ หาค่า Saponification (การทำปฏิกิริยากับด่าง) ซึ่งน้ำมันแต่ละชนิดจะมีค่าที่แตกต่างกันออกไป

  • ตารางคุณสมบัติของน้ำมัน

ในหนังสือเล่มนี้จะรวบรวม คุณสมบัติของน้ำมันชนิดต่างๆ ที่นำมาใช้ทำสบู่ โดยจะแนะนำผลลัพท์ เมื่อทำออกมาเป็นสบู่แล้วเช่น ความแข็ง, การทำความสะอาด, ความนุ่มนวลต่อผิว, ปริมาณฟอง และกรดไขมันต่างๆ อยู่ที่ในน้ำมันแต่ละชนิด ซึ่งตารางนี้จะเป็นหัวใจสำคัญสำหรับผู้ที่จะเริ่มทำสบู่น้ำมันใช้เองต้องนำมาอ้างอิง

  • ตัวอย่างสูตรการทำสบู่น้ำมัน (น้ำมันมะกอก, น้ำมันมะพร้าว, น้ำมันละหุ่ง, ไขวัว)

หลังจากศึกษาเรื่องคุณสมบัติเรื่องน้ำมันจนเข้าใจดีแล้ว จะในหนังสือเล่มนี้จะให้ลองลงมือปฏิบัติโดยใช้เทคนิคการทำ สบู่HP (เทคนิคร้อน)

สำหรับผู้ที่เริ่มทำสบู่น้ำมัน แนะนำให้ศึกษาเรื่องคุณสมบัติของน้ำมันจาก หนังสือพื้นฐานคุณสมบัติน้ำมันและการตั้งสูตรสบู่ เล่มนี้ก่อน ซึ่งจะมีความเข้าใจถึงการเลือกใช้น้ำมันที่จะมาทำสบู่ สามารถเลือกน้ำมันที่เหมาะกับผิว หรือความต้องการของลูกค้า และทำให้สบู่ที่ผลิตออกมาเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองได้ เมื่อเข้าใจเรื่องคุณสมบัติของน้ำมันจนเข้าใจดีแล้ว สามารถเริ่มทำสบู่ CP ต่อด้วยสบู่ HP สบู่เหลว และเบสสบู่กลีเซอรีน โดยเนื้อหาจะเรียงกันต่อเนื่องเป็นลำดับ

Go to Top